وظایف مدیران یا مدیران تصفیه

 

مدیرانی که برای امر تصفیه انتخاب می گردند، وظیفه دارند، فهرست نام خود را به به اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند.

مدیر تصفیه در شرکت، حکم وکیل شرکا را دارد. این مدیر تصفیه، حتی می تواند از طریق دادگاه انتخاب شود.

از وظایف مدیر تصفیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رسیدگی به حسابهای شرکت
  • تنظیم ترازنامه
  • حساب سود و زیان
  • اجرای تعهدات شرکت، به هنگام انحلال آن
  • وصول مطالبات
  • نقد کردن دارایی شرکت
  • پرداخت دیون شرکت
  • تقسیم دارایی باقیمانده بین شرکا

دیدگاهتان را بنویسید