موارد غیر قابل ثبت به عنوان علامت تجاری

این موارد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری این گونه یاد شده اند:

  • متمایز نکردن کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر
  • با موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه متعارف نباشد.
  • سبب گمراهی مراکز تجاری یا عمومی، علی الخصوص درباره مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات شود.
  • مشابه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد، که برای همان کالاها یا خدمات مشابه موسسه دیگر در ایران معروف است.
  • تقلید از نشان نظامی، پرچم یا سایر نشانه های مملکتی باشد.
  • نام اختصاری متعلق به کشوری باشد، به جز اینکه توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوطه یا سازمان ذیربط اجازه استفاده صادر شود.
  • مشابه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد.
  • عیناً مانند علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگر ثبت شده یا تقاضای ثبت آن مقدم است.

 

دیدگاهتان را بنویسید