مزایای کاربردی بودن برند

یکی از مزایای ثبت نام تجاری، انتخاب نام برند مناسب در زمینه ی مربوطه می باشد.

به این دلیل که تمامی نیازها، برای مسائل ایجاد شده، جهت محصولات و یا خدمات را رفع می نماید. و به طور خلاصه به صفات کلی محصولات و خدمات مربوط می شود.

برندها در رفع نیازهای اشخاص مصرف کننده نقش زیادی دارند. در صورتی که اشخاص مصرف کننده ی محصولات، نیازهای شخصی داشته باشند، برندها آنها را رفع نموده و این گونه مزیت ها، شبیه خصوصیات محصولات می باشد، ولی به شکل شخصی ارزیابی و پردازش می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید