مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

با مراجعه به موسسه ی ثبت شرکت های ونک، یا به صورت تلفنی، قرارداد ثبت شرکت با مسئولیت محدود خود را منعقد کنید.

  • کامل کردن مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تحویل آن به موسسه ثبت شرکت ونک
  • اسامی انتخابی مورد نظر شما با توجه به الویت، توسط کارشناسان بررسی می شود. و در صورتیکه مطابق با شرایط و قوانین مربوطه باشد، نام مورد نظر برای شرکت تأیید می گردد.
  • امضای اوراق تقاضانامه و وکالت نامه، توسط اعضا
  • مدارک توسط کارشناس مورد نظر، برای تشکیل پرونده و ثبت در دبیرخانه به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.
  • کارشناس مربوطه در اداره ی ثبت، با بررسی مدارک ارسال شده در پرونده، در صورت نداشتن نقص، اقدامات ثبت را انجام می دهد.
  • اخذ تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس شرکت
  • آگهی ثبت شرکت ، در روزنامه رسمی

دیدگاهتان را بنویسید