مدت اعتبار اختراع ثبت شده

مدت اعتبار اختراع ثبت شده، تا مدت زمان ده یا پانزده سال، یا مدت زمان بیست سال می باشد. و این مدت زمان قابل تمدید نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید