مدارک مورد نیاز ثبت علامت فارسی (شخصی  یا حقیقی)

  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی پروانه کسب،پروانه بهره برداری،جوازتولید،مجوز مرتبط
  • نمونه برند طراحی شده ۶*۶

دیدگاهتان را بنویسید