مدارک ثبت طرح صنعتی حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی عبارت است از:

  • اظهانامه ثبت طرح صنعتی
  • تعیین طبقه محصول
  • کپی مدارک ثبتی شرکت
  • کپی مدارک شناسایی مدیر عامل
  • نقشه عکس از محصول در ابعاد ۲۰ * ۲۰ سانتی متر

دیدگاهتان را بنویسید