مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران، بازرسین

  • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضا به علاوه بازرسین
  • آدرس دقیق شرکت همراه با کد پستی دقیق، آدرس محل سکونت
  • انتخاب مقدار سرمایه شرکت
  • لیست اعضا و سهامداران
  • مقدار سهام هر کدام
  • انتخاب سمت اعضا
  • تعیین موضوع فعالیت شرکت
  • لیست اسامی پیشنهادی جهت نام شرکت
  • امضاء و تائید اوراق شرکت

دیدگاهتان را بنویسید