فرآیند تغییر آدرس شرکت

  • کامل کردن فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه ثبت شرکت ونک
  • ارائه ی مدارک تغییر آدرس به کارشناس مربوطه در ثبت شرکت ونک
  • تنظیم صورتجلسه بوسیله ی وکلای ثبت شرکت ونک
  • امضاء صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
  • تحویل مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلای شرکت
  • در صورت نداشتن نقص، مرحله ی تائید نهایی صورت می گیرد.
  • تائید شدن نهایی
  • صادر شدن آگهی تغییرات
  • چاپ در روزنامه رسمی

دیدگاهتان را بنویسید