شرکت سهامی عام

به شرکتی گفته می شود که جزء یکی از انواع شرکت های سهامی است.

در این شرکت ها بخشی از سرمایه ی آن، از طریق فروش سهام به مردم فراهم می شود.

شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می گردد.

در بعضی از کشورها، سازمان های بورس، عموماً شرکت هایی را قبوا می کنند که دارای سرمایه و اعتبار قدرتمند

باشند.

تشکیل دهندگان این شرکت ها، بخشی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم فراهم می کند.

در شرکت های سهامی عام، صاحبان سهام این امکان را دارند که سهام خود را در بورس واگذار نمایند.

و می توانند مالکیت آن را به دیگران انتقال دهند.

تعداد شرکا در شرکت های سهامی عام، بیشتر از دیگر انواع شرکت های سهامی می باشد.

این اتفاق می تواند باعث ایجاد جمع شدن سرمایه های کوچک و در آخر ایجاد یک سرمایه ی بزرگ گردد.

که در نتیجه باعث سهولت در امور اقتصادی بزرگ می شود.

در شرکت های سهامی عام، نقل و انتقال سهام بسیار ساده تر می باشد و همچنین به رضایت سایر سهامداران محدود

نمی باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید