شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، به شرکتی گفته می شود که سهام در آن قبل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نمی باشد.

ولی بوسیله ی مردم، به سادگی قابل معامله می باشد.

زمان تاسیس این شرکت، تمامی سرمایه ی آن در هنگام تشکیل بوسیله ی تشکیل کنندگان آن فراهم و قسمتی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.

در شرکت های سهامی خاص، همچون شرکت های با مسئولیت محدود، و همچنین برخلاف شرکت های تضامنی، مسئولیت هر کدام از سهامداران درباره ی بدهی و قروض شرکت، به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت، محدود می باشد.

در صورتیکه، شایستگی ندارند، می تواندد اموال شخصی خود را در این راه مصرف نکنند.

شرکت سهامی خاص با داشتن حداقل سه نفر سهامدار نیز قابل تشکیل می باشد. و سهام در آن قابل نقل و انتقال است.

در این شرکت ها باید، ۳۵% از مقدار مبلغ مشخص شده اولیه به شکل نقدی به حساب شرکت واریز شود.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در بدو تأسیس منحصراً بوسیله تشکیل دهندگان آن فراهم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید