شروع به کار تاسیس من

در ابتدای ثبت ، میزان سرمایه یک شرکت مشخص میگردد و به عبارت ساده تر سرمایه شخصیت حقوقی ، کاملا از دارایی های موسسین و اموال صاحبان آن جداست و در صورت بروز اتفاقات ناگواری چون ورشکستگی شرکت و یا مطالبات اشخاص دیگر ، شرکت است که می بایست پاسخگوی مدعیان بیرونی باشد و نه موسسین و مالکان آن.

این نوع شرکت نیز همانند شرکت سهامی خاص ، یکی دیگر از انواع شرکت های بازرگانی در ایران است که سرمایه آن به سهام مختلف منقسم شده با این تفاوت که بخشی از سرمایه شرکت به روش فروش سهام به مردم تامین میگردد .

شرکت تضامنی: به طور معمول در این نوع شرکت، افرادی که سهم دارند، دور هم جمع می شوند و یا به شکل جداگانه و تحت عنوان یک شرکت به فعالیت تجاری و یا غیر تجاری می پردازند.

برای مثال فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و موارد دیگر در این فهرست گنجانده شده‌اند.

جهت افتتاح حساب می بایست تمامی افرادی که صاحب امضاء مجاز می باشند در بانک مورد نظر حضور داشته باشند و همچنین روزنامه رسمی و آگهی ثبتی تاسیس شخصیت حقوقی همراه افراد صاحب امضاء باشد.

قاضی به سرعت با توجه به نوع شرکت میتواند تعهدات شرکا و حقوق شرکا را در کمترین زمان ممکنه مشخص نماید .

الف : استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

در قبال خدماتی که ارائه می کنیم و انجام کار ثبتی مشتریان مسئولیت پذیر هستیم و اولویت کاری ما رضایت مشتری می باشد.

توجه داشته باشید که امکان دارد اوراق ثبت شرکت با نام های مشابه در هر شخصیت حقوقی شناسائی شوند ولی در ماهیت با هم تفاوت های زیادی دارند.

ولیکن با مشخص شدن مزایای بیشمار آن ، امروزه افراد حقیقی نیز که برای انجام امور خود نیازی به شریک ندارند ، با یکی از افراد امین نزدیک .

مدارک ثبتی شخصیت حقوقی با هم یکسان می باشد و هیچ فرقی ندارد چه نوع شخصیتی به ثبت برسد. مدارک ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

اینگونه شرکت ها نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ندارند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.

شخصیت های تعیین شده جهت برگزاری جلسات خود نیاز به تشریفات خاصی می باشند. ولی در ابتدا انواع جلسات رایج را بیان می کنیم:

تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های مجامع شرکت

دیدگاهتان را بنویسید