سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص، حداقل میزان سرمایه ی مورد نیاز که لازم است بوسیله ی موسسین فراهم گردد، یک میلیون ریال می باشد.

و برای فراهم کردن سرمایه، به صدور اعلامیه پذیره نویسی نیازی نمی باشد. (بر عکس شرکت سهامی عام).

در این صورت سرمایه، بوسیله ی اعضا، به صورت جداگانه فراهم می شود.

قبل از ثبت شرکت سهامی خاص، باید حداقل ۳۵% از سرمایه ی اصلی شرکت، در حسابی جداگانه به نام شرکت در حال تاسیس، واریز گردد.

شرکت سهامی خاص را پس از روند مراحل مورد نیاز، می توان به شرکت سهامی عام تبدیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید