زمان ثبت طرح صنعتی

مدت زمان مراحل ثبت طرح صنعتی، در صورتیکه بوسیله خود شخص متقاضی، انجام شود، حدود ۷ الی ۸ ماه به طول می انجامد.

ولی اگر این فرآیند، توسط موسسه ثبت شرکت ونک صورت پذیرد، حدود ۴ ماه کاری مراحل ثبت آن انجام می گیرد و ثبت نهایی صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید