تغییرات شرکت ها و موسسات

هر شرکتی از شروع تاسیس و ثبت خود، ممکن دچار تغییراتی شود.

تغییراتی همانند: تغییر اعضای هیات مدیره ،نقل و انتقال سهام ، تغییر نام شرکت ، ورود اعضا ، خروج اعضا ، تغییر آدرس ، تبدیل نوع شرکت و دیگر تغییرات.

همه ی تغییرات در شرکت، نیاز به ثبت کردن دارند. و ثبت آن ها نیز با تنظیم صورتجلسه امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید