انواع شرکت ها

ثبت شرکت و برند مادرید

• شرکت سهامی عام
• شرکت سهامی خاص
• شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت مختلط غیرسهامی
• شرکت تضامنی و نسبی
• شرکت تعاونی
موسسه ی ثبت شرکت ونک، با داشتن سال ها سابقه در این زمینه، قابلیت ثبت تمامی شرکت های مذکور را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید