انواع ثبت برند و انواع برند های تجاری

برند جمعی :

  • به برند هایی گفته می شود که، متعلق به یک جماعت قانونی می باشند. همچنین این برند، گروه یا دسته ای را که، به تولید آن کالا یا محصول می پردازند، شناخته شده می کنند.
  • برند های تضمینی:
  • به برند هایی گفته می شود که، می تواند بوسیله ی هر شخصی که محصول یا خدمات خود را با استاندارد مشخص شده وفق می دهد، مورد استفاده قرار گیرد. مانند ایزو ها .

صاحب این نوع برند ها، به جهت ضرورت بی طرف بودن خود حق استفاده از آن را ندارد.

  • برند های مشهور :
  • به برند هایی گفته می شود که، در یک کشور به شهرت رسیده است. حال چه ثبت شده باشد و یا ثبت نشده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید