انواع تغییرات در شرکت

به طور خلاصه انواع تغییرات در شرکت در زیر شرح داده شده است:

  • تغییرآدرس
  • تغییر موضوع شرکت
  • تغییر نام شرکت
  • افزایش و یا کاهش سرمایه انحلال
  • ورود و خروج شریک
  • تبدیل سهام بانام به بی نام
  • تعیین اعضاء هیئت مدیره
  • انتخاب بازرس
  • تعیین حق امضاء
  • تغییر یا تمدید مدیران

دیدگاهتان را بنویسید